Vad kan Du då göra tillsammans med oss?

Klubben idé är att alla på ett eller annat sätt bidrar med aktiviteter i programmet eller hjälper till med fester.

Klubben blir alltså det vi gör den till. Med många medlemmar kan det bli många olika aktiviteter.

Här nedan är ett litet axplock på olika aktiviteter som medlemmarna i klubben har anordnat;

* Fredags- och lördagsträffar i lämpliga lokaler * Restaurangbesök
* Bio- och restaurangbesök * Föredrag
* Gallerirundor * Fester
* Promenader * Karaoke
* Vandringar * Resor
* Dans * Teaterföreställningar
* After Work-träffar * Teaterresor


Vi ser gärna större variation av programpunkter.

I princip kan vi ju hitta på vad som helst tillsammans med våra Papillon-vänner.