Historik

Inriktning

Föreningen bildades 1985 ursprungligen av Viggo Waller, en norrman, som under en period arbetade i Kungsbacka. Han hade något tidigare startat en singelklubb i Oslo. Namnet "Club Papillon" tog han från boken "Papillon" av den franske författaren Henri Charrièrea, som Viggo då precis hade läst. Boken blev nog en inspiration för Viggo att ta sig ut ur sin isolering och skaffa sig nya vänner.

Under sin tid i Kungsbacka satte Viggo därför in en annons i GP. Han fick så många svar att han beslöt sig för att starta en singelklubb även i Göteborg.

Föreningen är en vänskapsförening för ensamstående kvinnor och män i den övre medelåldern. Vi möts oberoende av politisk eller religiös tillhörighet.

Föreningens mål är att tillsammans skapa intressanta och stimulerande kultur- och fritidsaktiviteter.

Medlemsantalet är för närvarande knappt 200, vilket göt det möjligt att lära känna varandra - i alla fall till namn och ansikte. Vi har också en strävan efter att det skall vara en jämn fördelning mellan kvinnor och män.

Som medlem får du användarnamn och lösenord, så att Du får tillgång till programmet och medlemslistan på Singelporten www.singelporten.se, där Du kan läsa programmet och om Du så önskar även skriva ut det. Dessutom har klubben en egen Facebook-grupp, där vi med kort framförhållning kan föreslå mer dagsaktuella aktiviteter.

Du kan redan nu se programmet på föreningens hemsida www.clubpapillon.se.

Organisation

Föreningen  uppfyller de krav, som man ställer på en ideell förening, med antagna stadgar, styrelse för den löpande verksamheten och årsmöte, som är föreningens högsta beslutande organ, samt valda revisorer.

 

För att finansiera verksamheten har vi en medlemsavgift per 12 månader på:  kr 120.

 

Vill Du bli medlem?

* Du är en positiv och utåtriktad singel och mellan ca 55 och 70 år
* Du vill träffa nya vänner i gemensamma aktiviteter och är öppen för nya impulser.
* Du trivs med att träffa människor
* Du känner att du kan såväl ge som ta i denna gemenskap.      

Kontakta oss på denna e-postadress:
rekrytering[at]clubpapillon[.]se

 

Om du vill veta när, var och hur nästa informationsträff är,

så kolla i meddelandeboxen på huvudsidan.

 

 

.